Artı Jenerator

Artı Jeneratör, Ar-ge grubu, dünyadaki yüksek güçlü dizel motor sıkıntısı ve aynı zamanda yüksek maliyetlere karşı gerekli çalışmaları yaparak müşterilerine büyük faydalar sağlayacak özel projeler geliştirmektedir. Çoklu jeneratör senkron sistemleri ile kullanıcı, hem yüksek maliyetlerden hem de tek jeneratöre bağımlı kalmaktan kurtulmaktadır. Konusunda uzman personelimiz, proje oluşturulmasını ve geliştirilmesini müşteri temsilcileri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapmaktadır.

SENKRON NEDİR?
Elektrojen bir grubun, frekans ve voltaj değerlerini değiştirerek farklı bir kaynağın (şebeke veya jeneratör) frekans ve voltaj değerleri ile eş zamanda aynı değerlere getirilmesidir.

PARALEL ÇALIŞMA NEDİR?
Farklı veya eşit güçlerdeki jeneratörlerin, birbirleri ile senkron olduktan sonra, yükü aynı anda beslemelerine paralel çalışma denir.

Paralel çalışma, jeneratör güçlerini birleştirerek daha fazla kurulu güce ulaşmayı sağlamakla beraber, büyük güçteki jeneratörler yerine birden fazla küçük jeneratör kullanılmasının getirdiği birçok avantajdan dolayı tercih edilir.

YÜK PAYLAŞTIRMA NEDİR?
Farklı veya eşit güçlerde paralel çalışan jeneratörlerin, aktif ve reaktif yükü güçleri oranında paylaşmalarına yük paylaştırma denir.

YUMUŞAK GEÇİŞ NEDİR?
Yumuşak geçiş (soft transfer) yönteminde yük, iki kaynak arasında belli sürede kademeli olarak aktarılır, yük transferi sonunda yüksüz duruma geçen kaynağın kesicisi açar. En büyük avantajı yük transferden etkilenmez , yüksüz olarak açması sağlanan kesici elemanlarının arksız çalışması neticesinde kullanım ömürleri uzar.

NEDEN PARALEL ÇALIŞMA?
MALİYET ; Günümüz de 500kVA – 550kVA güçlerine kadar jeneratörlerde kullanılan dizel motorların aynı zamanda iş makinaları, kamyon ve tır motorları olması, talebin artmasına üreticilerin bu güçlerde seri üretiminin arttırmasına ve sonuç olarak bu güçlerde motor maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur. Bu maliyetler toplamda aynı güçteki tek bir motora göre daha düşüktür. Büyük güçteki motorlar sipariş ile üretilen, uzun temin süreli ve yüksek maliyetlidir.

Paralel sistemler, ilk kurulum maliyetlerindeki avantaj-larının yanında, teslim süresi, işletme, bakım ve parça maliyetlerinde de avantaj sağlamaktadır.

GÜVENİLİRLİK ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin bir nedenle devre dışı kaldığı durumlarda, sağlam jeneratörler acil yükleri beslemeye devam eder. Oysaki tek jeneratörlü bir sistemde bu şans yoktur.

ESNEKLİK ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin güçleri eşit veya saha-yük şartlarına göre farklı seçilebilir. Böylece güç ihtiyacının en aza indiği dönemlerde küçük güçteki jeneratörler, ihtiyacın arttığı dönemlerde ise ihtiyaç kadar jeneratör çalıştırılarak maksimum yakıt tasarrufu, minimum yıpranma maliyetleri ile jeneratörler işletilebilir.

Paralel sistemlerin bir diğer avantajı ise, fiziki olarak kısıt ve zorluklara sahip olan sahalarda, jeneratörlerin taşınması, yerleştirilmesi ve montajında kolaylık sağlar.

SERVİS & BAKIM ; Paralel sistemlerde, jeneratörlerin eşit sürelerde çalıştırılması, jeneratör bakım sürelerini, sistemin kullanım süresini uzatırken bakım maliyetlerini düşürür. Bakım yapılması gereken jeneratör rahatlıkla durdurulabilir ve bakıma alınabilir. Bu arada acil yükler yine sistemdeki diğer jeneratörler ile beslenerek sistemin sürekliliği aksamamış olur.

JENERATÖR KONTROL CİHAZLARI
Jeneratörler, dizel motor ve alternatör ana bileşeninden oluşmaktadır. Dizel motor alternatörün elektrik üretmek için ihtiyaç duyduğu mekanik hareketi oluşturma, alternatör ise bu hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirme görevlerini yerine getirir. Jeneratör kontrol ünitelerinin ilk görevi sistemdeki iki ana bileşenin kumanda, izleme ve koruma işlevlerini yerine getirmektir.
Kontrol üniteleri, dizel motorların sabit bir hızda çalışmalarını, çalışma sırasında hızını, yağ basıncını, sıcaklığını, soğutma sistemi elemanlarını sürekli izleyerek, normal dışı verilerde dizel motorun en kısa sürede ve güvenli şekilde durmasını sağlar.

Kontrol üniteleri, alternatörün dönme hareketi ile ürettiği elektrik enerjisini, sürekli olarak izler, üretilen enerjinin, Voltajı, frekansı, akımı, güç vb. değerlerdeki normal dışı durumlarda dizel motorun en kısa sürede ve güvenli şekilde durmasını sağlar (SMART 500, Trans AMF vs.).

GOVERNOR
Dizel motorun sabit bir hızda dönmesini sağlayan ana elemandır. Mekanik ve elektronik tipleri mevcut olup, senkron sistemlerde, uzaktan kumanda edilebilen elektronik tipleri kullanılır.

AVR
Alternatör tarafından üretilen elektrik enerjisinin, istenen sabit bir değerde kalmasını sağlayan elektronik yapılı ana elemandır. Senkron sistemlerde, uzaktan kumanda edilebilen tipleri kullanılır.

SENKRON KONTROL CİHAZLARI
Senkron kontrol cihazları, temelde jeneratör kontrol cihazları olup aynı görevleri yerine getirirken, jeneratörün GOVERNOR ve AVR kartlarını kumanda ederek, jeneratörün başka bir kaynağa senkron olmasını, başka kaynaklar ile yumuşak yük transferi yapmasını ve yine başka kaynaklar ile yükü planlanan şekilde paylaşılmasını sağlar.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?